Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα easytires.gr  δημιουργήθηκε για τους επαγγελματίες πελάτες ( μεταπωλητές ελαστικών ) της εταιρίας μας.

Η χρήση της ιστοσελίδας easytires.gr αφορά τους πελάτες που έχουν ενεργό λογαριασμό πωλήσεων στην εταιρία μας,  οι οποίοι θα λάβουν το κωδικό τους για προσωπική χρήση. Oι κωδικοί ειναι απόρρητοι για αποκλειστική χρήση και σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε τρίτους.

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, εκτός απο ειδικές περιπτώσεις που γίνονται κάποιες συντηρήσεις-ενημερώσεις. H εταιρία μας δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αυτές τις διακοπές και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν στον χρήστη. 

Η παράδοση μιας παραγγελίας υπόκειται μεταξύ άλλων προυποθεσεων στη διαθεσιμότητα και στη φερεγγυότητα του πελατη. Η τελική ολοκλήρωση της παραγγελίας γίνεται μετά απο email της εταιρίας προς τον πελάτη μας που αναφέρει ρητά οτι η παραγγελία: "'Εχει ολοκληρωθεί". Για τη διαθεσιμότητα των προιόντων η ενημέρωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς.